W piątek 01 marca 2019 r. w Hali OKIS Gaszowice odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Gminnego Klubu Sportowego "Dąb" Gaszowice. Odchodzący Zarząd Klubu otrzymał absolutorium od Walnego Zebrania, po czym odbyły się wybory do nowego Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej. W wyniku wyborów ukonstytuował się nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna Gminnego Klubu Sportowego "Dąb" Gaszowice.
Do nowego Zarządu weszło 5ciu nowych członków, także Komisja Rewizyjna mocno zmieniła swój skład. Wszystkim członkom odchodzącego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, dziękujemy za 2 lata społecznej pracy dla GKSu Dębu Gaszowice.

Przedstawiamy nowy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu.

Skład Zarządu:

Wojciech Kubek - Prezes
Leszek Nogły - Skarbnik
Katarzyna Mańka - Wiceprezes d/s młodzieży
Janusz Syrek - Wiceprezes
Zenon Mielimonka - Wiceprezes
Krzysztof Mielimonka - Sekretarz
Stanisław Żuchowicz - Członek zarządu
Czesław Pustołka - Członek zarządu
Zdzisław Stebel - Członek zarządu
Rafał Ochojski - Członek zarządu
Dawid Starzec - Członek zarządu
Michał Mazurek - Członek zarządu
Jacek Kiełbowski - Członek zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:

Marek Kuszek - Przewodniczący
Marian Pielacz - Sekretarz
Wojciech Zieleźny - Członek komisji
Zdzisław Kowalski - Członek komisji
Piotr Tomaszewski - Członek komisji